Energetski pregledi i Certificiranje

 

Virtus Projekt d.o.o. ima ovlaštenje (ARUTS) Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva  za provođenje energetskih pregleda i/ili izdavanje energetskog certifikata za:

 

 1. energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom,

 2. energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom,

 3.  provođenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom,

 4. provođenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog sustava zgrade, elektrotehnički dio tehničkog sustava zgrade, i na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrade

 

TKO TREBA ENERGETSKI CERTIFIKAT?

 

Sve zgrade javne namjene za koje je obvezno javno izlaganje energetskog certifikata moraju imati izrađen i javno izložen energetski certifikat u roku od najdulje 36 mjeseci od donošenja metodologije za provođenje energetskih pregleda.

Sve postojeće zgrade koje se prodaju, iznajmljuju ili daju na leasing moraju imati energetski certifikat dostupan na uvid kupcu ili najmoprimcu najkasnije danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo EU.

Sve nove zgrade za koje se nakon 31. ožujka 2010. godine podnosi zahtjev za izdavanje akta temeljem kojega se može graditi (građevinske dozvole ili potvrde glavnog projekta) moraju imati energetski certifikat.

 

O ENERGETSKIM PREGLEDIMA I CERTIFICIRANJU

 

Osnovni elementi energetskog pregleda postojećih zgrada za potrebe energetskog certificiranja su:

 • analiza energetskih svojstava zgrade i karakteristika upravljanja potrošnjom i troškovima energije,

 • analiza i izbor mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade,

 • energetsko, ekonomsko i ekološko vrednovanje predloženih mjera,

 • završni izvještaj o energetskom pregledu s preporukama i redoslijedom prioritetnih mjera.

 

Osnovni elementi energetskog pregleda novih zgrada za potrebe energetskog certificiranja su:

 • analiza energetskih svojstava zgrade i karakteristika upravljanja potrošnjom i troškovima energije – prema podacima iz projektne dokumentacije i uvidom u izvedeno stanje,

 • završni izvještaj o energetskom pregledu s iskazom podataka za izradu energetskog certifikata.

 

Energetski pregled zgrade jest dokumentirani postupak koji se provodi u cilju utvrđivanja energetskih svojstava zgrade i stupnja ispunjenosti tih svojstava u odnosu na referentne vrijednosti i sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane, a provodi ga ovlaštena osoba.

Energetski certifikat jest dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade i koji ima propisani sadržaj i izgled, a izdaje ga ovlaštena osoba.

Energetsko certificiranje zgrade jest skup radnji i postupaka koji se provode u svrhu izdavanja energetskog certifikata.

 

Za potrebe energetskog certificiranja energetskim pregledom se analiziraju svi tehnički sustavi zgrade, a izračunavaju se energetske potrebe za grijanje i potrošnu toplu vodu (QH, nd i QW), prema stvarnim klimatskim podacima, koje se za sada obavezno unose u energetski certifikat, dok se ostale energetske potrebe unose samo opcionalno.

Energetski certifikat se izrađuje na osnovu izračunatih energetskih potreba zgrade za grijanje i potrošnu toplu vodu i provedenog energetskog pregleda. Metodologijom provođenja energetskih pregleda dan je način dobivanja potrebnih ulaznih podataka, te procedura aktivnosti koje se provode pri energetskom pregledu.

 

Izdavanje energetskog certifikata uključuje:

 • unos svih potrebnih podataka u certifikat o zgradi i lokaciji prikupljenih i izračunatih u postupku provođenja energetskog pregleda.

 • izračun godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za definirani profil korištenja za referentne i specifične klimatske podatke i određivanje energetskog razreda zgrade.

 • prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane.

 • popis propisa, normi i proračunskih postupake za određivanje podataka navedenih u energetskom certifikatu.

KontaktMapa Weba