Nostrifikacije Projekta

 

Utvrđivanje usklađenosti projekta ili Nostrifikacija jest postupak utvrđivanja usklađenosti idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, odnosno projektne dokumentacije izrađene u inozemstvu s odredbama Zakona o gradnji, tehničkim propisima i hrvatskim normama, te svim ostalim hrvatskim propisima iz područja graditeljstva.

Postupak nostrifikacije, način ovjere projekta, sadržaj potvrde, način izračuna naknade te svi ostali uvjeti i mjerila za nostrifikaciju idejnog, glavnog i izvedbenog projekta izrađenog u inozemstvu određuju se prema Pravilniku o nostrifikaciji projekata, Narodne novine 98/99 29/03.

 

Virtus Projekt d.o.o. ima ovlaštenje (br.Ovlaštenja:UP/I-360-02/11-03/1)  Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja,  za nostrifikaciju projekata za:

- strojarsko područje projektiranja

- elektrotehničko područje projektiranja

 

 

KontaktMapa Weba